fbpx

“Dùng Hồng Linh Cốt thấy tốt quá nên tôi mua làm quà cho bà con đi xuất khẩu lao động bên Malaysia”

“Từ lần được dùng thử Hồng Linh Cốt tại hội chợ Hàng VNCLC, cả năm nay bác thường xuyên sử dụng Hồng Linh Cốt vì giảm đau rất nhanh và mùi thơm đặc biệt dễ chiuh. Sắp tới con bác đi xuất khẩu lao động bên Malaysia cùng với mấy anh em trong xóm, sang đó làm công việc bốc vác nặng nên chắc chắn cần dùng đến loại Hồng Linh Cốt nhiều. Bác mua cho nó mang sang đó dùng dần và tặng mấy anh, em đồng hương bên đó”

–Bác Hùng – Biên Hòa (Đồng Nai)

ava

Nguồn: Dược Kim Long

Các bình luận

Bình luận